Astrophysics

چرخش سريع ستاره‌هاي نوترونی

Jun 1st, 2008 | By | Category: Astrophysics

مشاهدات تازه چاندرا اطلاعات بي‌سابقه‌اي را در مورد دليل چرخش سريع ستاره‌هاي نوترون آشكار مي‌كند. محدوده‌هاي پرتجمع ستاره‌هاي كروي خوشة توكاناي47 (tucanae 47) ،جايي كه ستاره‌ها كمتر از يك پانزدهم سال نوري فاصله دارند. تقريباً 24 تپندة ميلي‌ثانيه‌اي (milisecond pulsar) در اين مكان واقع شده‌اند. اطلاعات حاصله از اين ستاره با معلومات بسياري از دوتايي‌هاي […]ابر تابش و آشكارسازي اسرار تولد ستاره ها

Jun 1st, 2008 | By | Category: Astrophysics, News, Sky

اختر شناسان روش تازه اي براي مطالعه ابرهاي تاريك گاز و غبار در فضا كشف كرده اند و بدين ترتيب زواياي روشنتري براي شناخت شرايط اسرارآميز تولد ستاره ها ايجاد كرده اند. ستاره ها از متراكم شدن ابرهاي عظيم گاز و غبار شناور در فضا بوجود مي آيند. اما مطالعه اين “زهدانهاي” ستاره هاي مشكل […]ماده تاريك ، اسرار آميز و شايد غير واقعي

Jun 1st, 2008 | By | Category: Astrophysics, Physic

آيا ممكن است پديده اي به نام ماده تاريك وجود نداشته باشد؟ دانشمندان سالهاست به ما مي گويند كه كهكشانها به اندازه كافي ماده يكنواخت در درون خود ندارند تا از فاصله گرفتن آنها از هم جلوگيري كند. بنابراين مي بايد توده اي از ” ماده تاريك” نامرئي در هر كدام از كهكشانها سرگردان باشد. […]ستاره ها مي توانند درنزديكي سياهچاله ها بوجود آيند

Jun 1st, 2008 | By | Category: Astrophysics

تصور مي رود يك صفحه گاز كه ستارهاي بزرگ درون آن شكل گرفته اند سياهچاله بسيار بزرگ اس جي آر (Sgr A) را احاطه كرده باشد. نتايج بدست آمده از رصدخانه چاندرا نشان مي دهند كه ستارها در اين ناحيه بوجود آمده اند نه اينكه در اين محل تجمع كرده اند.اختر شناسان بر اين باورند […]چگونه اطلاعات از سياهچاله فرار مي كند

Jun 1st, 2008 | By | Category: Astrophysics

يك تئوري جديد عنوان مي كند كه احتمال دارد اطلاعاتي كه درون يك سياهچاله فرو مي ريزد در آينده اي دور ظهور مجدد كند. اگر سياهچاله يك كتاب را ببلعد چه اتفاقي براي اطلاعات درون كتاب رخ مي دهد؟ آخرين پژوهش گروهي از فيزيكدانان عنوان مي كند كه سياهچاله نهايتا در آينده اي دور تمامي […]سیاهچاله ها و ابر کامپیوترها

Jun 1st, 2008 | By | Category: Astrophysics

ابر کامپیوترهای پیشرفته برنامه ی فوق العاده ای برای شبیه سازی جت های انرژی که از سیاهچاله ها فوران می کنند را دارا هستند. بیشتر این اجرام عجیب ترین و قدرتمندترین اجسام در جهان هستند. این پژوهش به ما کمک می کند تا راز چرخش سیاهچاله ها را بگشائیم و هم چنین در تأیید این […]