نگاهي به دستاوردهاي چهارساله مريخ نوردها

Jun 1st, 2008 | By | Category: Solarsystem

«روح» (Spirit) و «فرصت» (Opportunity، برخي اقبال هم مي گويند)، دومين نسل مريخ نوردها به حساب مي آيند. نسل اول در سال 1996 در رهياب مريخ استفاده شد و سوجورنر نام داشت که اکتشافات آن در پروژه رهياب در نوع خود بي نظير بود. ناسا اعلام کرد که سوجورنر فقط يک هفته روي سطح مريخ […]یافتن فراخورشیدی ها

Jun 1st, 2008 | By | Category: Solarsystem

با استفاده از تکنولوژی laser comb دانشمندان قادر خوهند بود سیارات زمین مانند را در فراسوی منظومه شمسی کشف کنند. مدتی است که روش های جدیدی برای یافتن سیارات فراخورشیدی کشف می شود روش های بسیار متنوع و ابتکاری که شاید بتوان به کمک آن سیارات زمین مانند را در فراسوی مرز های منظومه شمسی […]سنگ بناي سيارات

Jun 1st, 2008 | By | Category: Solarsystem

تلسكوپ فضايي اسپيتزر ناسا براي اولين بار مواد بنياني بوجود آورنده سياره ها را در اطراف كوتوله هاي قهواي رديابي كرد.كه احتمال مي دهد اين ستاره هاي سوخته دستخوش همين پروسه تشكيل سياره شده اند.تاكنون اين مواد ميكروسكوپي و بلوري كه نهايتا بعد از برخورد با يكديگر سياره ها را شكل مي دهند فقط در […]