چرخش سريع ستاره‌هاي نوترونی

Jun 1st, 2008 | By | Category: Astrophysics

مشاهدات تازه چاندرا اطلاعات بي‌سابقه‌اي را در مورد دليل چرخش سريع ستاره‌هاي نوترون آشكار مي‌كند. محدوده‌هاي پرتجمع ستاره‌هاي كروي خوشة توكاناي47 (tucanae 47) ،جايي كه ستاره‌ها كمتر از يك پانزدهم سال نوري فاصله دارند. تقريباً 24 تپندة ميلي‌ثانيه‌اي (milisecond pulsar) در اين مكان واقع شده‌اند. اطلاعات حاصله از اين ستاره با معلومات بسياري از دوتايي‌هاي […]ستاره ها مي توانند درنزديكي سياهچاله ها بوجود آيند

Jun 1st, 2008 | By | Category: Astrophysics

تصور مي رود يك صفحه گاز كه ستارهاي بزرگ درون آن شكل گرفته اند سياهچاله بسيار بزرگ اس جي آر (Sgr A) را احاطه كرده باشد. نتايج بدست آمده از رصدخانه چاندرا نشان مي دهند كه ستارها در اين ناحيه بوجود آمده اند نه اينكه در اين محل تجمع كرده اند.اختر شناسان بر اين باورند […]سیاهچاله ها و ابر کامپیوترها

Jun 1st, 2008 | By | Category: Astrophysics

ابر کامپیوترهای پیشرفته برنامه ی فوق العاده ای برای شبیه سازی جت های انرژی که از سیاهچاله ها فوران می کنند را دارا هستند. بیشتر این اجرام عجیب ترین و قدرتمندترین اجسام در جهان هستند. این پژوهش به ما کمک می کند تا راز چرخش سیاهچاله ها را بگشائیم و هم چنین در تأیید این […]سیاهچاله های نامرئی و فوق سنگين

Jun 1st, 2008 | By | Category: Astrophysics

يافته هاي جديد اسپيتزر از كهشانهاي نا مرئي و فوق سنگين این سیاهچاله ها تقریبا” نامرئی هستند و حتی برای مشاهده ی آنها از تصویرهایی عمیق که در طول موج های مختلف گرفته شده است استفاده شده است. دکتر مارک دیکسون از رصدخانه ملی نجوم نوری تاکسون که در واقع خود بازرس اصلی این مشاهدات […]ماده تاريك ، اسرار آميز و شايد غير واقعي

Jun 1st, 2008 | By | Category: Astrophysics, Physic

آيا ممكن است پديده اي به نام ماده تاريك وجود نداشته باشد؟ دانشمندان سالهاست به ما مي گويند كه كهكشانها به اندازه كافي ماده يكنواخت در درون خود ندارند تا از فاصله گرفتن آنها از هم جلوگيري كند. بنابراين مي بايد توده اي از ” ماده تاريك” نامرئي در هر كدام از كهكشانها سرگردان باشد. […]ابر تابش و آشكارسازي اسرار تولد ستاره ها

Jun 1st, 2008 | By | Category: Astrophysics, News, Sky

اختر شناسان روش تازه اي براي مطالعه ابرهاي تاريك گاز و غبار در فضا كشف كرده اند و بدين ترتيب زواياي روشنتري براي شناخت شرايط اسرارآميز تولد ستاره ها ايجاد كرده اند. ستاره ها از متراكم شدن ابرهاي عظيم گاز و غبار شناور در فضا بوجود مي آيند. اما مطالعه اين “زهدانهاي” ستاره هاي مشكل […]