محققان دانشگاه کالیفرنیا نشان دادند در اطراف ستاره همسایه ما به احتمال بسیار زیاد سیاراتی وجود دارد که می توانند میزبان حیات باشند !!

تا کنون دانشمندان موفق به کشف تعداد زیادی سیاره فرا خورشیدی شده اند اما تحقیقات جدید منجمان را به کشف نسل تازه ای از فرا خورشیدی ها امیدوار کرده است. سیاراتی فراخورشیدی که کشف آن ها احتیاج به تلسکوپ های فضایی غول پیکر ندارد.

اگر سیاره ای به دور ستاره ی هماسایه ما آلفا – قنطورس (نزدیک ترین ستاره به خورشید) گردش کند ما می توانیم با تکنولوژی های معمولی آن را آشکار کنیم. تنها با استفاده از رصد خانه های معمولی.

گروهی از محققان دانشگاه کالیفرنیا به تازگی با شبیه سازی های کامپیوتری نشان دادند که ستاره آلفا-قنطورس B (بزرگترین ستاره در سیستم سه تایی آلفا – قنطورس) می تواند دارای سیاره ای زمین مانند در محدوده ی حیات خود باشد یعنی این امکان وجود دارد که سیاره ای دارای آب به گرد این ستاره چرخش کند.

این محققان بارها و بارها این شبیه سازی را انجام دادند و در هر شبیه سازی با وجود پارامترهای مختلف نتیجه یکسانی به دست آمد: چندین سیاره زمین مانند به دور ستاره شکل خواهند گرفت و در بسیاری از موارد حد اقل یک سیاره در محدوده ی حیات قرار می گرفت.

دلایل بسیاری زیادی می تواند وجود دارد تا بگوییم آلفا-قنطورس B کاندید مناسبی برای پیدا کردن سیارات زمین مانند باست اما شاید مهمترین آن نزدیک بودن این ستاره به ماست ( تنها 4.3 سال نوری با ما فاصله دارد )، موقعیت آن در آسمان شب بسیار مناسب است و می توان آن را برای مدت زمان طولانی در آسمان نیمکره ی جنوبی مشاهده کرد و می توان آن را مدت زمان زیادی بدون داشتن ابزار فوق العاده ، مورد بررسی قرار داد.

تا کنون تمام 228 فراخورشیدی کشف شده است و در کشف تمامی آن ها از تکنیک داپلری استفاده شده. هنگامی که یک سیاره از جلوی ستاره مادر خود عبور می کند باعث ایجاد تغییر در طول موج دریافتی ما از آن ستاره می شود و با استفاده از این پدیده می توان وجود سیاره در اطراف آن ستاره را آشکار کرد و این کار تنها برای سیارات فراخورشیدی غول پیکر امکان پذیر است.

اما با وجود ستارگان نزدیکی چون آلفا-قنطورس سیارات کوچک تر هم قابل آشکار سازی هستند.

به گفته ی محققان اگر یک تلسکوپ 1.5 متری در طول یک دوره 5 ساله به رصد این ستاره اختصاص داده شود ، می توان تغییرات نور آن را آشکار کرد و به یک کشف مهم در زمینه فراخورشیدی ها دست زد.

 

منبع universetoday
نویسنده محسن بختیار
Article from: parssky.com