راهنمای رصدی هرشل

Archived in the category: Farsi, News, Physic
کتاب راهنمای رصدی هرشل 400 ، نوشته استیو امییرا ( Steve O’Meara ) در 380 صفحه و از انتشارات کمبریج و به زبان انگلیسی است، که در جولای 2007 وارد بازار شده است.

هرشل 400 ، نام فهرستی از 400 کهکشان ،سحابی و خوشه ستاره ای است که از میان بیش از 2500 جرم از اجرام ژرف آسمان ، که توسط اخترشناس نامی قرن هیجدهم سر ویلیام هرشل و خواهرش کارولین هرشل کشف و فهرست بندی شده،گرفته شده است.این فهرست شامل 231 کهکشان،107 خوشه ی باز ستاره ای ،33 خوشه ی کروی،20 سحابی سیاره ای،2 نیمه از یک سحابی سیاره ای یکتا و 7 سحابی پرنور است.در این کتاب راهنما ،نویسنده اجرام را به صورت فصل به فصل،ماه به ماه،شب به شب و جرم به جرم مورد بررسی قرار داده است.

در این کتاب با کهکشان ها و سحابی ها و خوشه های بسیار زیبایی آشنا می شویم که در فهرست مسیه موجود نیستند. این کتاب برای آن دسته از افرادی که بارها فهرست مسیه را مورد کند و کاو قرار داده اند و اینک به دنبال اجرام بیشتری هستند تا مهارت هایشان را به بوته ی آزمایش بگذارند و سطحی بالاتر از مهارت های رصدی را کسب کنند ، توصیه می شود.

درباره نویسنده:

Stephen James O’Meara یکی از سرشناس ترین رصدگران در سطح جهان است کهIAU سیارک3637 O’Meara را به افتخار وی نامگذاری کرده است ،وی به خاطر فعالیت های ترویج نجوم ،تالیفات و رصدهایش در سال 1994 و 2001 جوایزی را دریافت کرده است. همچنین جایزه ی کارولین هرشل را به خاطر این که اولین کسی بود که دوره گردش محوری اورانوس را به صورت دیداری ،رصد و ثبت کرد،دریافت کرد. وی اولین کسی بود که مکان دنباله دار هالی را پس از بازگشت دوباره اش در سال 1985 در مجلهNational Geographic اعلام کرد.وی در مجلاتSky & Telescopeو ASTRONOMY هم فعالیت دارد.تا کنون از وی 4 کتاب دیگر هم به چاپ رسیده است.

منبع آسمان پارس
نویسنده مانیا رهبان
Article from: parssky.com