ایستگاه فضایی چین

Archived in the category: News
اخباری که اخیرا توسط سازمان فضایی ملی چین منتشر شده این فرضیه را تقویت می کند که چین در فکر ساختن یک ایستگاه فضایی مستقل است.

گزارش های مختلطی که از چین می رسد نشان می دهد که این کشور تصمیم دارد تا سال 2020 دست به احداث یک ایستگاه فضایی جدید بزند. یکی از مهندسین هوافضای چین به نامLong Lehao

به طور رسمی به خبر نگاران اعلام کرده است کهسازمان فضایی ملی چین تصمیم داشته یک اتاق کار کوچک و 20 تنی در فضا احداث کند. اما بعد از آن مقامات رسمی آژانس فضایی این خبر را تکذیب کردند.

Li Guoping سخن گوی این آژانس اعلام کرده: “چین در حال حاضر تصمیم به احداث ایستگاهی در فضا ندارد” اما باز از همین سخنان به نظر می رسد که این امکان در آینده نزدیک وجود دارد (یا در گذشته وجود داشته) و احتمال ایجاد چنین ایستگاهی هنوز وجود دارد.

چین پیش از این بارها اعلام کرده بود که تمایل دارد یک ایستگاه فضایی از خودش در فضا داشته باشد و هربار آن را به 10 یا 15 سال آینده موکول کرده بود و هیچ وقت زمان مشخصی برای آن تعیین نکرده بود اماLong Lehao برای اولین بار ، سال 2020 را به عنوان یک زمان مشخص برای انجام این پروژه اعلام کرده است.

Long Lehao سرپرست طراحی پروژهLong March 3A می باشد ، راکتی که مدار گرد چینیChange-1 را تا ماه حمل می کند.

این تناقضات در مورد ماموریت این مدارگرد نیز در اخبار چین به چشم می خورد. و به نظر می رسد این مدارگرد بیش از چیزی که چینی ها پیش بینی و اعلام کرده اند توانسته سوخت خود را ذخیره کند و می تواند به ماموریت خود بر فراز ماه ادامه دهد و مساحت زیادی از سطح ماه را بررسی کند.

هر چند که به احتمال فراوان چین دست به احداث ایستگاه فضایی خواهد زد اما به نظر مب رسد این ایستگاه فضایی بسیار کوچک تر از نمونه بین المللی آن خواهد بود و بیشتر به یک آزمایشگاه فضایی کوچک شبیه خواهد بود که برای مقاصد علمی تحقیقاتی مورد استفاده چین قرار خواهد گرفت.

 

منبع universetoday
نویسنده محسن بختیار
Article from: parssky.com