بازي با خورشيد

Archived in the category: Physic
109 عدد زمين می تواند داخل ديسک خورشيد جای گيرد و داخل آن می تواند در بر دارنده ی بيشتر از 1.3 ميليون عدد زمين باشد. خورشيد در حال حاضر دارای تقريبا 70% هيدروژن و 28% هليم است. و بقيه ی اين درصد فلزاتند که کمتر از 2%حجم خورشيد را در بر دارند. اين درصد کم کم به مرور زمان با تبديل هيدروژن به هليم تغيير می کند. هر ثانيه 700 ميليون تن هيدروژن به خاکستر هليم تبديل می شود. در اين مرحله 5 ميليون تن انرژی خالص آزاد می شود! خورشید یا خور یا هور یکی از ستارگان کهکشان ماست. و تنها ستاره سامانه خورشیدی می باشد. منبع اصلی نوروگرماودر یک کلام زندگی بر روی زمین این ستاره است که با فاصله ای حدود 150 میلیون کیلومتری از زمین قرار گرفته و قطری تقریباً معادل 1میلیون 390 هزار کیلومتر و وزنی معادل 330 هزار بار سنگین تر از زمین دارد.
خورشید
تنها ستاره منظومه شمسی است و حدودا شامل 86/99% درصد جرم کل منظومه شمسی را تشکيل می دهد. خورشيد به دليل جرم عظيمش داراي نيروی گرانش بسيارقوی است ، طوری که سيارات را وادار کرده در مدارشان بر گردش حرکت کنند.
مشخصات فيزيکی خورشيد:
-1 قطر خورشيد درحدود ۱,۳۹۲,۰۰۰ کيلومتر يا ۱۰۹ برابر قطر زمين است.
جرم خورشيد ۳۳۳,۰۰۰ برابر جرم زمین است (جرم زمين 1027×6 ) و مقدار جرمی که خورشيد از دست می دهد درحدود ۴/۲ ميليون تن در ثانيه است.
-3 قطر خورشيد حدود 1392000 کيلومترکه معادل 109 برابر قطر زمين است.
-4 وزن مخصوص خورشيد ۴۱/۱ گرم بر سانتی متر مکعب است.
-5حجم خورشيد 1033× 4/1 سانتی متر مکعب که حدودا معدل 1,400,000 برابر حجم زمين است.
-6 دمای مرکز خورشيد ۰۰۰/۰۰۰/۱۵درجه کلوين(20,000,000 درجه سانتی گراد) است.
-7 مدت چرخش وضعی: ۲۵ روزدر استوا که درحوالی قطب ها به ۳۴ روز می رسد
-8يک سال کيهانی زمانی است که خورشيد يک بار به دور کهکشان می چرخد ودر حدود ۲۲۵ ميليون سال است.
-9 قطر زاويه ای خورشيد درآسمان ۳۲ دقيقه است. قدر ظاهری خورشيد ۷/۲۶ است.
ترکيب شيميائی خورشيد:
در حدود 99% وزن خورشيد را گازهای هیدروژن (H2) و هلیوم (He) تشکيل داده اند ، که از مقدار نيز حدود 70% هيدروژن 39% هليوم و يک درصد مابقی ، شامل ساير گازها می شود. در خورشيد هرثانيه 500 ميليون تن هيدروژن به هليوم تبديل می شود که فقط حدود 5% آن به شکل انرژِی از خورشيد خارج می گردد. (برگرفته از ويكي پديا )

منبع آسمان پارس
Article from: parssky.com