نگارش یافته توسط فاطمه شنبه زاده  
Image  یک تیم بین المللی از ستاره شناسان با نام  SDSS  نقشه ای جدید از جزئیات شیمیایی بیش از 2.5 میلون ستاره را ارائه کرده اند. این نقشه جدید می تواند پیشنه ی کهن کهکشان راه شیری را آشکار سازد. به گفته Zeljko Ivezic از دانشگاه واشنگتن  ” ستاره شناسان با استفاده از نقشه گروه SDSS می توانند اسرار شکل  گیری و و رشد کهکشان راه شیری  را کشف کنند
ستاره شناسان برای توصیف تمامی عناصر سنگین تر از هیدروژن و هلیوم از اصطلاح ” فلزات”  استفاده می کنند که شامل عناصری همچون اکسیژن ، کلسیم و آهن  است  که بدن ما بترتیب از آنها برای تنفس ، استخوان سازی و خون سازی  استفاده می کند.هلیوم و همچنین اثاری از لیتیوم در آفرینش  جهان در بیگ بنگ مشاهده شده است. تمامی عناصر دیگر (همچون آهن و کربن) نیز یا در درون هسته ی ستارگان و یا در طول انفجار ستارگان بزرگ ساخته شده اند.
نمایی از کهکشان راه شیری
 
بنابراین ، ستارگانی که در آغاز تاریخ کهکشان شکل گرفتند( بعضا 13 بیلیون سال پیش) از گاز هایی  بوجود آمدند که دارای مقدار کمی از فلزاتی بودند که توسط ستاره های  پیشین شکل گرفته بودند.  این ستارگان کم فلز یک انگشت نگاری شیمیایی  از منشا و سیر تکاملی عناصر برای ستاره شناسان هستند. از آنجاییکه  نسل های  ستاره ای شکل گرفته و از بین رفته اند، آنها برخی از  مواد کم فلز آن ها را به  فضای بین ستاره ای که محل تولد آخرین نسل های ستارگانی همچون خورشید ماست  باز می گردانند.
 
 

 نقشه جدید SdSS

نقشه های ترکیب شیمیایی پیشین  بر پایه ی نمونه های بسیار کوچک ستارگان ترسیم شده بودند و از فواصلی بیش از 30000 سال نوری از خورشید فراتر نمی رفتند.ساختارو اولین مفاهیم نقشه در  مقاله ای تحت عنوان پرتو نگاری کهکشان راه شیری با sdss اخترنما فلزی  شرح داده شده است.

ستاره شناسان می توانند با نقشه برداری از کیفیت تنوع  مقادیر فلزی ستارگان ساختار و سیر تکاملی ستارگان را کشف کنند. همچون باستان شناسان  که با مطالعه ی مصنوعات ساخت بشر تاریخ کهن  آن را کشف می کنند.

اقتباس از وب سایت : universetoday 
منبع: آسمان شب ایران