يك قطب نما براي موبايل ‌

Jun 1st, 2008 | By | Category: Download, News

Compass يك نرم افزار بسيار مفيد براي تلفن هاي همراه است.نرم افزار Compass يك نرم افزار فوق العاده است كه به صورت بسيار دقيقي جهت هاي جغرافيايي و قبله و مكان قرار گيري خورشيد و ماه در آسمان را مشخص مي كند.اين نرم افزار مفيد توسط مجيد برهاني به فارسي ترجمه شده است. براي كار […]Freedanload Download Center

May 19th, 2008 | By | Category: Download, Farsi


مرکز دانلود کلیپ موبایل صوتی تصویری

May 19th, 2008 | By | Category: Download, Farsi


دانلود بهترين نرم افزارها

May 19th, 2008 | By | Category: Download, Farsi


kamyab Download Center

May 19th, 2008 | By | Category: Download, Farsi


ASAN Software Download Center

May 19th, 2008 | By | Category: Download, Farsi