درخشان ترین انفجار کیهان در 19 مارس توسط فضاپیمای سوئیفت آشکارسازی شد

فضاپیمای سوئیفت ناسا به تازگی انفجار ستاره ای شدیدی از نوع انفجارات اشعه گاما (GRB) را آشکار سازی کرده است. این
GRB از دورترین اجسامی است که با چشم در هنگام انفجار قابل مشاهده بوده و درخشان ترین جرمی است که بشر تا کنون رصد کرده است.
انفجارات اشعه گاما(GRB) پرقدرت ترین انفجار هایی هستند که در جهان رخ می دهند. این گونه انفجارها در اثر مرگ یک ستاره بسیار پرجرم بوجود می آید و آن ستاره سپس به یک سیاهچاله تبدیل خواهد شد. وظیفه اصلی سوئیفت یافتن این گونه انفجارات در جهان است.

در 19 مارس سویفت درخشان ترین انفجار اشعه گاما(GRB) را در صورت فلکی عوا (Bootes) ثبت کرد.این GRB به حدی پر نور و درخشان بود که شما می توانستید آن را در لحظه انفجار بدون تلسکوپ و یا حتی دوربین دو چشمی مشاهده کنید و در واقع به چیزی نگاه کنید که هفت هزار بار از کهکشان آندرومدا دور تر است.
این انفجار از ما 7.5 میلیارد سال نوری فاصله دارد ، و تقربیا در میان فاصله ما و مرز های کیهان اتفاق افتاده است.
انرژی فوق العاده زیاد آزاد شده از این GRB ممکن است دلایل مختلفی داشته باشد ؛ امکان دارد انرژی آزاد شده از آن دقیقا در راستای دید ما بوده و یا این ستاره منفجر شده به طور غیرعادی پرجرم بوده باشد ، سرعت چرخش آن بسیار بالا بوده و یا داراری میدان مغناطیسی بسیار قوی بوده باشد.
دانشمندان زیادی در رصد خانه های سراسر جهان هم اکنون در حال بررسی این پدیده شگفت انگیز هستند.
موادی که از این انفجار ها خارج می شوند سرعتی بسیار بسیار نزدیک به سرعت نور دارند و این خود یکی از مهمترین موضوعات مورد بررسی دانشمندان است. آنها می توانند به کمک رصد چنین انفجار هایی رفتار گازها را در اطراف این انفجارات و همچنین تغییرات چگالی آنها را بررسی کنند.

منبع astronomynow.com
نویسنده محسن بختیار
Article from: parssky.com