دانشمندان با استفاده از دوربین RISE قادر خواهند بود وجود سیارات فراخورشیدی زمین مانند را با روشی ابتکاری آشکار کنند

جستجو برای سیارات فراخورشیدی مدت هاست ذهن بسیاری از دانشمندان و منجمان آماتور را به خود مشغول کرده اما آنچه در این میان مهم است یافتن سیاراتی فراخورشیدیست که به زمین شباهت داشته باشند.
گروهی از دانشمندان انگلیسی امیدوارند به کمک دوربین فوق پیشرفته خود موسوم به RISE بتوانند چنین سیاراتی را در ورای مرز های منظومه شمسی کشف کنند. با امکانات دوربین RISE دانشمندان خواهند توانست از روشی به نام زمان سنجی گذر (transit timing) برای کشف سیارات فراخورشیدی استفاده کنند روشی که نسبت به امکانات موجود بسیار ابتکاری است و مانند یک میان بر عمل می کند!!.
دو روش برای یافتن سیارات فراخورشیدی وجود دارد که هردو قادر خواند بود تنها سیارات گازی بزرگی را شناسایی کنند که در مداری نزدیک به ستاره مادر در چرخش باشند. روش اول به تاثیرات گرانشی سیاره بر روی ستاره مادر وابسته است ، تاثیرات گرانشی اندک سیاره باعث می شود تا ستاره مادر اندکی حرکت کند و دانشمندان با اندازه گیری این حرکات به وجود سیاره فراخورشیدی پی خواهند برد.
روش دوم به تغییرات نور ستاره ی مادر وابسته است، هنگامی که سیاره در راستای دید ما از جلوی ستاره ی مادرش حرکت کند نور دریافتی از ستاره کاهش پیدا می کند و پس از گذر سیاره نور دریافتی دوباره زیاد می شود و از روی این تغییرات نور ستاره می توان به وجود سیاره ای در اطراف آن پی برد.
اما هردو این روش ها از یافتن فراخورشیدی های هم جرم زمین عاجزند. دوربین RISE به منظومه هایی که قبلا وجود فراخورشیدی های بسیار پرجرم در آن اثبات شده است ، نگاه خواهد کرد و در آنها به دنبال سیارات زمین مانند خواهد گشت.
حرکت یک سیاره فراخورشیدی پرجرم به دور ستاره مادرش یک دوره ی مشخص (سال) دارد که مدام تکرار می شود و در هر دوره به هنگام گذر فراخورشیدی از جلوی ستاره ، نور ستاره کم سپس زیاد می شود.
دوربین RISE این امکان را به دانشمندان می دهد تا جزیی ترین تغییرات نور را در هر دوره به دقت ثبت نماییند جزییاتی که تا کنون هیچ دوربینی با این دقت قادر به ثبت آن نبوده است. به کمک رصد و زمان بندی بسیار دقیق ، دانشمندان می توانند جزییات تغییرات دوره های مداری این غول های گازی فراخورشیدی را ثبت و اندازه گیری کنند.
اما این روش چگونه به کشف فراخورشیدی های زمین مانند کمک خواهد کرد؟ می دانیم که در منظومه هایی که دارای سیارات مختلف هستند ، گرانش سیارات بر روی هم اثر می گذارد مخصوصا وقتی که به هم نزدیک باشند. این یکی از تئوری های ساده فیزیک است و اتفاقی است که در منظومه شمسی هم می افتد. حال اگر در منظومه های دیگر در اطراف این سیارات فراخورشیدی بزرگ سیاره ای زمین مانند قرار گرفته باشد دانشمندان قادرند با استفاده از اثرات گرانشی آن را آشکار کنند. قطعا این کار نیاز به دقت بسیار بالا دارد که از عهده دوربین RISE بر می آید.
RISE توسط ستاره شناسان دانشگاه کویین و با هم کاری دانشگاه John Moores لیورپول طراحی شده است و اکنون بر روی تلسکوپ 2 متری لیورپول واقع در جزایر قناری نصب شده است.

منبع universetoday
نویسنده محسن بختیار
Article from: parssky.com